Jhaynee

You Gave Me A Pillow

In Walang Uri on Abril 27, 2010 at 1:05 hapon

You gave me a pillow. It was a shade of blue with small teddy bear prints and a few stains on both sides. Hand sewn stitches of white thread ran through its edges, and the unbent lines showed that it was done with patience and care. It was undeniably bigger than my other pillows, but it was just as soft. It was nothing unusual and neither was it special except for the fact that you gave me that pillow.

Sweet Revenge

In 1 on Marso 20, 2010 at 11:40 umaga

Sabi nila, masama raw ang gumanti. Ito raw ay hindi kailanman maituturing na katapangan lalong lalo na kung madagdagan lang ang gulo na sinimulan na. Mas maituturing daw na matapang ang mga taong nagpapakumbaba, nagpapatawad, nagbibigay at naguunawa. Ayon nga sa sikat na quotable quotes ng ninuno natin, “Kung batuhin ka ng bato, batuhin mo ng tinapay.”

Pwes, kung ganon, hindi ko na aangkinin ang titolo ng katapangan. Hindi ako mapagkumbaba at lalong lalo nang wala akong tinapay. Wala akong panahon para mag-isip at intindihin ang mga bagay na hindi naman dapat pang pag aksayahan ng oras. Kaya’t bahala na ang Diyos, gaganti ako!

An Intimate Conversation With Myself

In Walang Uri on Enero 25, 2010 at 2:18 umaga

I have been thinking about this post for quite a while and I just can’t decide where to put it. You see, I have several blogs and internet accounts which are all dormant and this article, if you may call it one, would be good for the health of “the chosen one”. I decided to put it here in facebook¬†WP¬†just for the sake of having something new in my account. Good enough for a reason? I guess so. It’s not much of a story, but I thought it might be of help or entertaining, at the very least.